Ansvarsfraskrivelse i forhold til GDPR

Adentify ApS kan ikke stilles til ansvar overfor manglende overholdelse af EU-lovgivningen om opbevaring af persondat (GDPR). Dette vedrører både opbevaring og behandling af persondata som er modtager via en ydelse (markedsføring) som er udført af Adentify ApS. Dette vedrører bl.a. henvendelser via hjemmeside, Facebook, LinkedIn og evt. andre platforme som kan være relevante. Også selvom dataen kommer via online annoncering.

Som kunde kan du hente en standard-databehandler aftale her.

Ansvarsfraskrivelse i forhold til hackerangreb på Facebook og Google

Adentify ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle hackerangreb på kunders annonceringskonti, som medfører et evt. økonomisk tab. Vi opfordrer vores kunder til at bruge loginoplysninger, som så få som muligt kender. Og at disse ikke opbevares elektronisk.

Bestemmelse vedr. opsigelse

Den indgåede aftale mellem kunden og Adentify ApS, vil automatisk fortsætte med det samme antal måneder, medmindre aftalen opsiges senest 30 dage før udløb. Opsigelsen skal ske skriftligt. Enten pr. mail til info@adentify.dk eller eller via anbefalet brev.

Opsiges en aftale før udløb, vil kunden blive faktureret for det fulde beløb af den resterende periode. Uanset om der er indgået særlige betalingsaftaler.

Adentify ApS forbeholder sig retten til at opsige en aftale med en kunde med 30 dages varsel. Hvis kunden har forudindbetalt hele eller dele af aftalens beløb, vil Adentify ApS tilbageføre et beløb, som beregnes ud fra aftalens resterende periode, samt tidsforbruget indtil opsigelsen.

Udlevering af login og overlevering af konti

Ved opstart af en ny kunde, vil kunden få adgang til sine konti på Google, Facebook, LinkedIn, Bing mv. Når kunden har betalt det fulde beløb for aftalen, kan kunden få udleveret eller overdraget de konti, som vi benytter til annoncering. Dette sker efter anmodning fra kunden selv.

Ønsker kunden at få overdraget sin Google Analytics-konto efter aftalens udløb, vil kunden blive fakturet et beløb på 1.000 kr. ekskl. moms for tidsforbruget på dette. Dette beløb skal forudbetales før processen igangsættes. Google Analytics-kontoen vil blive overført til en ny gmail, som oprettes af Adentify ApS. Adentify ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tekniske fejl i denne proces, som kan medføre delvise eller komplet tab af data.

Kunden vil først få tildelt fuld administratoradgang når Adentify ApS har modtaget betaling for tilkøbte services medmindre andet er skriftligt aftalt.

Evt. ophavsret på billeder, tekster og lignende materiale, tilfalder når kunden har indbetalt det fulde beløb fulde.

Misligeholdelse

Misligeholdes den indgåede aftale herunder betalingsbetingelser, brud på dansk lovgivning, krænkende adfærd eller anden handling, der skader Adentify ApS, vil services på de aftalte medier blive lukket uden varsel. Når forholdene er bragt i orden og Adentify ApS, og der er indgået en aftale som sikrer at handlingen ikke gentager sig, vil der blivet åbnet for kundes services.

I tilfælde af lukning kan Adentify ApS ikke stilles til ansvar for eventuelle tab. Dette gælder også evt. tab for tredjemand.

Alle henvendelser angående ovenstående punkter behandles hurtigst muligt men der kan forekomme behandlingstid på op til 10 arbejdsdage.

Opdateret: 7. april 2022